Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 1393 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 93  > 
Englisch
Polnisch
general delivery
poste restante
general election
wybory powszechne
general lines of policy
wytyczne polityki
general manager
dyrektor naczelny
general partnership
spółka jawna
general population
populacja generalna
general practitioner
internista
general protection fault
ogólny błąd zabezpieczenia
general quantifier
kwantyfikator ogόlny
general relativity
ogólna teoria wzglęności
general store
sklep wielobranżowy
general strike
strajk generalny
general survey
przegląd
general-purpose computer
komputer uniwersalny
generality
powszechność
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z